Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị - Chuyên Cung Cấp Động Cơ Điện Hàng Đầu Việt Nam

1 . Động Cơ Trung Thế
( Động cơ lồng sóc và động cơ dây quấn )
+ Điện áp : từ 3kV tới 6kV
+ Công suất : từ 200kW tới 3000kW
+ Tốc độ : từ 2P đến 16P
2. Động Cơ Hạ Thế
+ Điện áp : 380V / 660V ; 200V / 400V
+ Công suất : các loại tới 1300kW
+ Tốc độ : từ 2P – 16P
3. Động cơ Roto Dây Cuốn Ngắn Hạn
+ Điện áp : 200V / 400V ; 380V
+ Công suất : 5,5kW tới 110kW
+ Tốc độ : 4P tới 10P
4. Động Cơ Lồng Sóc Phòng Nổ
5. Động Cơ VS ( điều chỉnh tốc độ )