1. Phân loại dựa theo kích thước kết cấu của động cơ điện

1/ Động cơ điện loại lớn: có chiều cao trung tâm lớn hơn 630mm; đường kính ngoài lõi thép stato lớn hơn 99mm.

2/ Động cơ điện loại vừa: có chiều cao trung tâm 355÷630mm; đường kính ngoài lõi thép stato 560÷990mm.

3/ Động cơ điện loại nhỏ: có chiều cao trung tâm 90÷315mm; đường kính ngoài lõi thép 25÷560mm.

  1. Phân loại dựa theo tốc độ quay của động cơ điện

1/ Động cơ điện có tốc độ quay không đổi, chủ yếu là loại động cơ điện rôto lồng sóc.

2/ Động cơ điện điều tốc, động cơ điện có cổ góp.

3/ Động cơ điện thay đổi được tốc độ có thể đổi chiều quay.

  1. Phân loại dựa theo đặc tính cơ khí

1/ Động cơ điện KĐB rôto lồng sóc thông dụng.

2/ Động cơ điện rôto lồng sóc có rãnh sâu.

3/ Động cơ điện KĐB hai lồng sóc.

4/ Động cơ điện KĐB hai lồng sóc đặc biệt.

5/ Động cơ điện KĐB rôto quấn dây.

  1. Phân loại dựa theo chế độ vận hành

1/ Chế độ công tác liên tục (S1)

2/ Chế độ công tác ngắn hạn (S2): 10min, 30min, 60min, 90min.

3/ Chế độ công tác theo chu kỳ.

  1. Phân loại theo hình thức phòng hộ động cơ điện

1/ Kiểu mở

2/ Kiểu phòng hộ

3/ Kiểu kín

4/ Kiểu chống nước

5/ Kiểu kín nước

6/ Kiểu ngâm nước

7/ Kiểu chống nổ

  1. Phân loại theo ứng dụng của động cơ điện

1/ Loại phổ thông

2/ Loại ẩm nhiệt

3/ Loại khô nhiệt

4/ Loại dùng trên tầu biển

5/ Loại dùng trong công nghiệp hóa học

6/ Loại dùng trên cao

7/ Loại dùng ngoài trời

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here