Liên Hệ

20-09-2015-2-45-25-ch
Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị
Trụ sở chính: Lưu Xá - Đức Giang - Hoài Đức -Hà Nội
ĐT : 0433 663964
Phòng Giám Đốc : 091 321 7009 - 090 340 3330
Phòng Kinh Doanh : 093 451 1091
Phòng Kỹ Thuật - Quản Đốc : 091 477 3334
Fax: 0433 862 576
Email: thietbihatay@gmail.com